16 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. นายประวิข  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยาเสพติด  ประจำปี 2563  โดยมี นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2