23 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2

22  กุมภาพันธ์  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2  นำโดย  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ