22 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริต

22  มีนาคม  2564 เวลา 15.00 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ณ  ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุร