29 มีนาคม 2564 กิจกรรมยึดมั่น เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์

29 มีนาคม  2564 นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงถึงความยึดมั่น เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน