14 พฤษภาคม 2564 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อโควิด 19 บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

14 พฤษภาคม  2564 นายประวิช  ยะรินร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต  2  มอบหมายกลุ่มอำนวยการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  เพื่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและผู้มาติดต่อร