21 พฤษภาคม 2564 การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

21 พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี