27 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

27  พฤษภาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ&