9 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ

9 กรกฎาคม  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2  นำโดย นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต2  นายประสงค์  แย้มศิริ  นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต2  นำบุคลากรสำนักงานปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ  เพื่อฝึกจิต คิดดี ทำดี ปฏิบัติดี  โดยกำหนดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพระ  ณ  ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2