13 ตุลาคม 2564 ร่วมพิธีเปิดโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น  ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ  ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รัก