20 ตุลาคม 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดความเรียนและการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

20 ตุลาคม 2564 ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดความเรียนและการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต