1 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.20 น. ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  , ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานปฏิบัติกิจกรรมเค