2 พฤศจิกายน พิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา 5 ส Big Cleaning Day

วันที่ 2  พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.00 น.  ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาอาคารสถานที่ และส่งเสริมสุขภาวะ กิจกรรม จิตอาสา 5 ส Big Cleaning Day