1 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน