รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2565

วันที่  6  มกราคม  2565  เวลา 08.00 น. นางเตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับชมรายการ