20 มกราคม 2565 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์

20 มกราคม 2565  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขอศีล ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำข้อคิด ค