12 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

วันที่ 12 มกราคม 2565 ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2  และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การ